Vzhledem k výprodejovým cenám zboží byly dne 2.6.2017 zrušeny veškeré bonusy. Děkuji za pochopení.

Zdenka

 
 ZLEVNĚNO

cena 8,00 Kč (0,31 EUR)
cena 45,00 Kč (1,76 EUR)

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÉ INFORMACE

1) Vztahy mezi zákazníkem e-shopu (dále jen kupující) a e-shopem "U Vodnanky" (dále jen prodávající) se řídí Občanským zákoníkem a těmito obchodními podmínkami, které jsou s ním v souladu a zároveň jsou pro obě strany závazné.

2) Kontaktní údaje provozovatele e-shopu jsou uvedeny zde

3) Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

4) Zboží zasíláme po předchozí platbě na bankovní účet. Způsob platby volí kupující při dokončení objednávky.

5) Fotografie použité u zboží jsou buď autorskými fotografiemi nebo jsou poskytnuty dodavatelem a jsou ilustrační. Barevné odstíny se mohou od skutečnosti mírně lišit v souvislosti s nastavením grafické karty a monitoru na straně kupujícího.

6) Pokud má kupující konkrétní požadavky ke zboží (např. stejná šarže příze), musí tyto požadavky uvést v poznámce objednávky. Prodávající nemá povinnost automaticky na toto dbát.

7) K uzavření kupní smlouvy je nezbytné odsouhlasení těchto Obchodních podmínek kupujícím před dokončením objednávky. Tímto závazně prohlašuje, že byl s Obchodními podmínkami e-shopu seznámen, rozumí jim a souhlasí s nimi.


2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

1) Kupní smlouva vzniká okamžikem přijetí objednávky do systému a je závazná pro obě strany. Prodávající je povinen tuto objednávku potvrdit. Vyjímkou pro nedodání objednaného zboží je pouze jeho vyprodání - o tomto je kupující informován telefonicky či emailem. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

2) Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Barva, váha, návin a ostatní údaje uvedené na našich stránkách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.

3) Prodávající se zavazuje, že kupující obdrží pouze nové zboží a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

4) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři včetně souhlasu s těmito obchodními podmínkami.

 

3) PRŮBĚH VYŘIZOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

Kupující je průběžně informován o průběhu vyřizování své objednávky automatickými emaily :

a) "objednávka přijata" - tento email obdržíte bezprostředně po odeslání objednávky. Jedná se o automatický email se sdělením, že systém přijal Vaší objednávku (= kontrola pro Vás, že jste objednávku správně odeslali) + výpis celé objednávky. Tímto krokem vzniká kupní smlouva, která je závazná pro obě strany.

b) "U Vodnanky - objednávka byla přijata" - email obdržíte po administrativním zpracování Vaší objednávky a obsahuje podklady k platbě. V textu emailu je uvedeno číslo účtu a vysvětleno, jaké další údaje máte při platbě použít.

Objednávku je nutno uhradit do data splatnosti, které je na ní uvedené (10 dní po objednání). Rozumí se tím, že v den splatnosti již jsou peníze připsány na účet prodávajícího.

c) "U Vodnanky - připraveno k expedici" - email obdržíte po fyzickém zpracování objednávky (= zásilka je zabalena, je vytištěn prodejní doklad a balíček čeká na odeslání)

Po obdržení emailu "U Vodnanky-připraveno k expedici" již v objednávce nelze provádět změny !

d) "U Vodnanky - objednávka byla odeslána" - tento email obdržíte po odeslání Vaší zásilky. Součástí tohoto emailu je přiložená elektronická faktura, která je platným daňovým dokladem. Pokud kupuící požaduje od prodávajícího vystavení a zaslání faktury v papírové formě, je povinen na toto prodávajího upozornit již při odeslání objednávky. V tom případě obdrží doklad v zásilce spolu se zbožím.


4) STORNO OBJEDNÁVKY

1) ze strany kupujícího - kupující může objednávku telefonicky či e-mailem zrušit do 12 hod. po jejím odeslání, a to bez udání důvodu. V případě, že se jedná o objednávku s dobírkou, lze tuto objednávku stornovat pouze v případě, že byla odeslána do systému do 20.00 hod.

2) ze strany prodejce - v případě, že objednávka není uhrazena do data splatnosti uvedeném v objednávce (pokud není domluveno jinak) a kupující nereaguje na upomínku o zaplacení ani dále nijak nekomunikuje. Kupující obdrží nejprve elektronickou upomínku a poté informaci o stornování objednávky.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

1) Objednané zboží zasíláme po předchozí platbě na bankovní účet. Zboží zasíláme Českou poštou nebo službou PPL. Cena se odvíjí dle tarifů těchto společností a je navýšena o náklady s balením zásilky. Ceník dopravy je k dispozici zde .

2) Veškeré zásilky posíláme pouze doporučeně = zásilka je pojištěna pro případ poničení či ztráty. Zásilky v žádném případě neposíláme s obyčejným poštovným.

3) Prodejce si vyhrazuje právo upravit špatně zvolené poštovné tak, aby odpovídalo parametrům zásilky. V případě, že kupující přesto zaplatí poštovné dle původní objednávky, má prodejce právo požadovat po něm doplatek. Kupující bude informován emailem nebo telefonicky.

4) V případě, že kupující zvolí levnější variantu poštovného, přestože zásilka svými parametry odpovídá dražšímu poštovnému (nejčastěji Česká pošta Doporučený balík x Cenný balík), není prodávající povinen nijak na tuto skutečnost kupujícího upozorňovat, a zásilka bude odeslána se zvolenou variantou poštovného na vlastní riziko kupujícího (omezené pojištění pro případ ztráty či poškození balíčku) - pokud zvolené poštovné není vysloveně v rozporu s podmínkami České pošty (bod 3)

 

6)  ODESÍLÁNÍ A VÝDEJ ZÁSILEK

1) Odesílací dny - zásilky odesíláme nejméně 1x týdně podle jejich množství. Na poznámky typu "spěchá" "odeslat co nejdříve" atd. není prodávající povinen brát zřetel.

2) Odesílací lhůtazpravidla do 3 pracovních dnů pro všechny typy zásilek (u platby na účet tato lhůta započíná dnem následujícím po připsání peněz na účet).

Od 1.6.2017 probíhá výprodej skladových zásob. Od této doby bod 1) a 2) neplatí - zásilky jsou odesílány postupně dle jejich množství, nejméně však 1x týdně.

3) Osobní odběr - Při zaslání objednávky "osobní odběr - Vodňany" je lhůta k vyzvednutí balíčku nejdříve za 1 prac. den po odeslání objednávky (tzn., že objednávku zaslanou např. v pondělí bude možno vyzvednout nejdříve ve středu).

4) Dodací lhůta - liší se dle zvoleného typu dopravy :

  • Česká pošta - RR (doporučená listovní zásilka) - zpravidla následující den po odeslání

- BA a BB (doporučený balík a cenný balík) - až 6 pracovních dnů po odeslání

  • PPL - následující pracovní den po odeslání

 

7) ZÁRUČNÍ LHŮTA

1) Při prodeji nového spotřebního zboží trvá záruční lhůta 24 měsíců, není-li u zboží uvedena záruční lhůta jiná. Jestliže je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní vyznačena v souladu se zákonem lhůta k použití věci, skončí záruční doba jejím uplynutím.

2) Při prodeji nové věci odpovídá prodávající za všechny vady, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.

3) Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

 

8) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1) Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující dle §1829 Obč.zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Lhůta běží ode dne převzetí zboží.

2) Od smlouvy může odstoupit pouze kupující, jež je koncovým spotřebitelem. Fyzická osoba, která zboží zakoupila pro účely dalšího podnikání, tzv. na IČO, nemá možnost od smlouvy odstoupit.

3) Odstoupení od smlouvy je kupující povinen sdělit písemně nebo elektronicky. Formulář k odstoupení od smlouvy je ke stažení zde .

4) Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy.

5) Kupující obdrží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, od prodávajícího všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější možný způsob dodání zboží, který e-shop nabízí, obdrží náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6) Náklady spojené s vrácením zboží při odstoupení od smlouvy hradí kupující.

7) Prodávající není povinen dodržet 14denní lhůtu na vrácení finanční částky v případě, že dosud nemá zpět své zboží nebo doklad o jeho odeslání.

8) Vrácenou sumu může prodávající snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním . Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající rovněž oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.Kupující je o tomto informován elektronicky nebo telefonicky.

9) Možnost odstoupit od smlouvy ztrácí zákazník, který si zboží objedná jako "osobní odběr" a vyzvedává si toto zboží v kamenné prodejně. Zde má možnost při převzetí zboží si ho prohlédnout a tzv."osahat", proto již následné Odstoupení od smlouvy není možné uplatnit.


9) VÝMĚNA ZBOŽÍ

1) Výměna již zakoupeného zboží, je možná pouze po předchozí domluvě, pokud není předmětem bodu 7.

2) Zboží musí být neporušené a v původním obalu.

3) Náklady spojené s výměnou zboží hradí výhradně kupující.

 

10) REKLAMACE ZBOŽÍ

1) Nehledě na dvouletou záruku by měl kupující vady zboží reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu (poté, co byla vada objevena). Jestliže tedy vadné zboží kupující dále i s vadou používá a reklamaci uplatní až později, nemusí být uznána.

2) Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv své organizační složce (prodejně, provozovně, ap.), v níž je přijetí možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb – § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Prodávající může kupujícímu při výskytu vady zboží nabídnout slevu na toto zboží. Toto je možné pouze po vzájemné dohodě.

3) Reklamace musí být vyřízena - včetně odstranění vady - nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu lze prodloužit pouze v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí.

4) Zboží k reklamaci zašlete doporučeně na adresu provozovny (viz. kontakty) a informujte mne podrobně o reklamaci emailem.

5) V žádném případě neposílejte zboží k reklamaci na dobírku! Takovéto zásilky nebudou převzaty a budou zaslány zpět odesílateli.

6) Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7) O průběhu reklamace bude kupující informován emailem či telefonicky.


10) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

2) Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

3) Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

4) Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

5) Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.


11) MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1) V případě, že kupující nevyzvedne zásilku s dobírkou, je prodávající poškozen újmou na zaplaceném poštovném. Z tohoto důvodu si prodávající vyhrazuje právo nadále mu odepřít nákup na dobírku. Kupující je o tomto informován emailem.

2) Kupujícího, který porušil již uzavřenou Kupní smlouvu, je prodávající oprávněn označit jako "nespolehlivý" . Toto označení slouží k ochraně prodávajícího v případě příštích nákupů - je použito pouze v interním registru zákazníků a není nikde zveřejňováno. O tomto označení je kupující informován emailem.

3) Kupujícímu, který opakovaně neplní podmínky Kupní smlouvy a poškozuje tím prodávajícího, může být nákup v e-shopu zcela odepřen.

3) Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), která je zároveň subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

4) V případě nespokojenosti má spotřebitel (zákazník) možnost mimosoudního řešení sporů také on-line. V tomto případě lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 

datum poslední aktualizace : 07.01.2018 (odstraněn bod o bonusech, odstraněna dobírka)